អ្នកឯកទេសផ្គត់ផ្គង់ ODM នៃផលិតផលអំពូល LED

ផលិតផល​ពិសេស

MAGIC ALL-IN-ONE អំពូល LED ពាណិជ្ជកម្ម

  • ជម្រើសបន្ថយពន្លឺ DALI / 0-10V
  • ជម្រើសឆ្លុះបញ្ចាំងដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។
  • CCT ដែលអាចប្តូរបាន (3000K/4000K/6000K)
  • ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ 105lm/w